archive-us.com » US » N » NORTH-POINT.US

Total: 58

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • QMS
  PREDNOSTI QMS ZNAČAJNE uštede Jasno razgraničenje nadležnosti i odgovornosti Manje proceduralnih problema Brži protok materijala i informacija Merenje i analiza efekata Menadžment na bazi činjenica Ujednačavanje kriterijuma NEKI NAVODNI NEDOSTACI Prevelika papirologija Dugačko vreme za uspostavljanje ne mora Visoki troškovi Nefleksibilnost Ograničava kreativnost Ima li tu komercijalizacije Šta je sa ODIT turizmom GDE SE KRIJU KLOPKE Sertifikat sam po sebi nije garancija kvaliteta Niti uspešnosti poslovanja Prečica je najduži put između dve tačke izvod iz Marfijevih zakona Podrška pasivna Rukovodstva Samozadovoljstvo je loš saveznik U se i SVOJE kljuse NEKA OSNOVNA PRAVILA Kvalitet NI JE besplatan F Krozbi Sistem koji NE DOPRINOSI uspešnosti poslovanja je BESKORISTAN Očekivana KORIST morala bi opravdati ULAGANJA Sticanje Sertifikata NE SME BITI jedini osnovni cilj Sistem se mora VREDNOVATI i POBOLJŠAVATI ŠTA NORTH Point NUDI Informativnu obuku iz oblasti primene standarda serije SRPS ISO 9000 Sistemi menadžmenta kvalitetom u daljem tekstu QMS Ocena stanja postojećeg QMS uvidom u procese rada na licu mesta Konsultacije u vezi utvrđenog stanja i mogućnosti zahteva ciljeva korisnika usluga Stručna pomoć pri pripremi dokumentacije za učešće na konkursima za donacije od strane raznih fondacija uključujući i usluge prevođenja ako takve mogućnosti postoje Izradu programa za uspostavljanje QMS u skladu sa

  Original URL path: http://north-point.us/QMS.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • EMS
  HIV Embole raznih vrsta gripa itd Ponovna pojava TBC koja se do pre 20 godina smatrala praktično istrebljenom itd Sve to na kraju dovodi do narušavanja zdravstvenog stanja stanovništva pa samim tim i radne sposobnosti sa stalnom negativnom tendencijom Ovako formulisan aspekt životne sredine i uticaja na životnu sredinu nameće Društvenu odgovornost privrednih subjekata i pojedinaca što je regulisano i Zakonom o zaštiti životne sredine kao i standardima serije ISO 14000 U sklopu stručne podrške na uspostavljanju implementaciji i podršci sertifikaciji sistema društvo nudi sledeće usluge Informativnu obuku iz oblasti primene standarda serije SRPS ISO 14000 Sistemi menadžmenta zaštite životne sredine u daljem tekstu EMS Ocena stanja postojećeg EMS uvidom u procese rada na licu mesta uključujući i analizu uticaja proizvoda procesa i sistema na životnu sredinu Konsultacije u vezi utvrđenog stanja i mogućnosti zahteva ciljeva korisnika usluga Stručna pomoć pri pripremi dokumentacije za učešće na konkursima za donacije od strane raznih fondacija uključujući i usluge prevođenja ako takve mogućnosti postoje Izradu programa za uspostavljanje EMS u skladu sa zahtevima referentnog standarda SRPS ISO 14001 2005 i stručna podrška pri određivanju uticajnih parametara Osnovna obuka za uspostavljanje funkcionisanje monitoring i održavanje EMS Izradu nacrta najneophodnijih dokumenata EMS u skladu sa

  Original URL path: http://north-point.us/EMS.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • HACCP
  pogodna za upotrebu OSNOVNI PRINCIPI HACCP Analiza rizika od bioloških fitičkih i hemijskih negativnih uticaja Potencijalni rizici Sastojci Aktivnosti u svakom koraku procesa Oprema Krajnji proizvod Skladištenje i distribucija Namena i korisnici Lista potencijalnih rizika koji su toliko značajni da je realno očekivati da uzrokuju neželjene efekte ako nisu pod kontrolom koji ne zaslužuju dalja razmatranja Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka Identifikacija rizika BRAINSTORMING FME C A Vrednovanje rizika Odluka o

  Original URL path: http://north-point.us/HACCP.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • FSMS
  a primenjuje se na Osnovne delatnosti Ratarsku proizvodnju Proizvodnju stočne hrane Primarne proizvođače hrane Sekundarne proizvođači prerađivači Sekundarni prerađivači Veletrgovina prehrambenim artiklima Maloprodaja restorani menze i distributeri hrane Delatnosti za podršku Proizvođači pesticida veštačkih đubriva i veterinarskih lekova Proizvođači komponenti i aditiva Transport i skladištenje Proizvođači opreme za prehrambenu industriju Proizvođači sredstava za čišćenje i dezinfekciju Proizvođači ambalaže Usluge podrške Šta NORTH Point nudi na ovom području Informativnu obuku iz oblasti primene standarda serije SRPS ISO 22000 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane u daljem tekstu FSMS Ocena stanja postojećeg FSMS uvidom u procese rada na licu mesta i izvore snabdevanja Konsultacije u vezi utvrđenog stanja i mogućnosti zahteva ciljeva korisnika usluga Stručna pomoć pri pripremi dokumentacije za učešće na konkursima za donacije od strane raznih fondacija uključujući i usluge prevođenja ako takve mogućnosti postoje Izradu programa za uspostavljanje FSMS u skladu sa zahtevima referentnog standarda SRPS ISO 22000 2005 Osnovna obuka za uspostavljanje funkcionisanje i održavanje FSMS Izradu nacrta najneophodnijih dokumenata EMS u skladu sa delatnošću naručioca Stručnu pomoć konsultacije pri uspostavljanju održavanju nadzoru po potrebi predocenjivačkoj proveri preispitivanju pripremi za sertifikaciju i sertifikaciji FSMS Stručna podrška posle sertifikaciji sistema obuka provere poboljšanja i sl opcija Pri pružanju stručne podrške društvo

  Original URL path: http://north-point.us/FSMS.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • OHSAS
  To znači da sistem sa jedne strane i prvenstveno ima humani aspekt jer su ljudski resursi od neprocenjive vrednosti dok se indirektni uticaj sistema sa druge strane odražava na održavanje i povećavanje radne sposobnosti osoblja i uslove rada uz osećaj da se o njima vodi adekvatna briga Zakonska regulativa je dakle zakonska kategorija a OHSAS je nadgradnja koja može da obezbedi gore navedene koristi Šta naše društvo može da ponudi u ovoj oblasti Informativnu obuku iz oblasti primene Zakonske regulative i standarda serije OHSAS 18000 Ocena postojećeg stanja sa aspekta nezbednosti i zdravlja na radu i usklađenost sa zahtevima OHSAS uvidom u procese rada na licu mesta uključujući i analizu uticaja kao i potencijalne rizike Konsultacije u vezi utvrđenog stanja i mogućnosti zahteva ciljeva korisnika usluga Stručna pomoć pri pripremi dokumentacije za učešće na konkursima za donacije od strane raznih fondacija uključujući i usluge prevođenja ako takve mogućnosti postoje Izradu programa i plana za uspostavljanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima referentnog standarda OHSAS 18001 i 18002 Uputstva Osnovna obuka za uspostavljanje funkcionisanje monitoring i održavanje sistema definisanje politike planiranje određivanje ciljeva sprovođenje proveravanja I korekcije preispitivanja i poboljšanja Stručna podrška pri određivanju uticaja na bezbednost i zdravlje na radu

  Original URL path: http://north-point.us/OHSAS.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Global Gap
  dozvoljava upotrebu herbicida i drugih supstanci ali pod kontrolisanim uslovima i količinama koji ne predstavljaju opasnost za korisnika Primenljiv je za registrovana velika poljoprivredna gazdinstva zadruge ili udruženja individualnih proizvođača Rezultat uspostavljenog sistema GLOBAL G A P je sertifikacija proizvoda roda subjekta sertifikacije koja značajno olakšava izvoz artikala posebno u zemlje EU ali i u gruge zemlje koji priznaju sistem Šta GLOBAL G A P zahteva 1 Pored zahteva za QMS Identifikacija Proizvođača grupe QM 1 Struktura i registracija QM 2 Menadžment i organizacija QM 3 Kompetentnost i obuka osoblja QM 4 Poslovnik o kvalitetu QM 5 Upravljanje dokumentima QM 6 Zapisi QM 7 Postupak sa reklamacijama QM 8 Interne provere i Inspekcije QM 9 Sledljivost proizvoda i razdvajanje QM 10 Sankcije i neusaglašenosti QM 11 Označavanje sertifikovanih proizvoda QM 12 Podugovarači QM 13 2 Sadrži i specifične zahteve za oblast npr voće i povrće Rasadni materijal FV 1 Zemljište i tretman FV 2 Zalivanje FV 3 Berba Žetva FV 4 Rukovanje proizvodima FV 5 Skladištenje i isporuka i sl Kakve tu usluge može tu pružati naše društvo Kao što je iz opisa vidljivo usluge pružanja stručne podrške za deo QMS su identične kao to prethodno opisano uz specifilnosti koji

  Original URL path: http://north-point.us/Global%20Gap.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IMS
  i vodotokove Da li mi je QMS dobar ako imam česte povrede na radu i pojavu profesionalnih oboljenja Mogu li ja biti vrhunska akreditovana laboratorija ako nisam rešio opasan otpad koji se stvara u toku ispitivanja Koliko je etički iako možda ne predstavlja nikakvu realnu opasnost po korisnika ako ja u mesnu prerađevinu stavim 30 drobljenog leda i sl Ovakva pitanja kao i mnoga slična nameću potrebu da se u

  Original URL path: http://north-point.us/IMS.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Akreditacija laboratorija
  su u mogućnosti ponuditi vrlo kvalitetnu stručnu podršku laboratorijama koji žele da se akredituju prvenstveno u sferi elektromehaničkih ispitivanja Stručna podrška koja se nudi u zavisnosti od potreba korisnika usluga može da obuhvata Uvodno predavanje za menadžment sa posebnim osvrtom na mogućnosti delovanja ispitnih laboratorija u okviru sistema akreditacije ATS i EA sa posebnim akcentom na nova izdanja Zakona Sl G RS br 36 2009 Uvodno predavanje zaposlenima u pogledu zadovoljavanja zahteva standarda SRPS ISO IEC 17025 2006 Definisanje položaja laboratorije prema zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17025 2006 tačka 4 1 Definisanje strateških dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom u daljem tekstu QMS u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17025 2006 tačka 4 2 1 Definisanje politike kvaliteta u skladu sa zahtevima tačkae 4 2 2 navedenog standarda Izrada Poslovnika o kvalitetu u skladu sa zahtevima tačaka 4 2 3 i 4 2 4 Izrada strateških opštih dokumenata QMS koji direktno slede iz zahteva standarda tačke 4 3 do 4 15 i 5 Podrška u definisanju obima akreditacije prema raspoloživim metodama opremi kvalifikaciji osoblja i kriterijumima za vrednovanje rezultata u dogovoru sa rukovodstvom Revizija izrada dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom za rad laboratorija za ispitivanje koji tretiraju tehnička pitanja planovi

  Original URL path: http://north-point.us/Akreditacija%20laboratorija.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive •